Τι είναι η καρδιά, τι είναι το φρόνημα;

27 Ιουλίου 2020

Ομιλία του Γέροντος Ελισαίου, καθηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, για το τι είναι η καρδιά και το φρόνημα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Η ομιλία έγινε στην νεανική σύναξη στο μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρωνα.