Προσβάσιμη σελίδα

«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)

Ο Χορός Βατοπαιδινός με προεξάρχοντα των Ιωάννη Χασανίδη ερμηνεύει τον Ειρμό της Θ΄ωδή του Κανόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομεν σε». Πρόκειται για μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, του μεγάλου μαΐστορα του 19ου αι, σε ήχο πρώτο και ύφος πανηγυρικό και ευχάριστο όπως αρμόζει στη μνήμη της Μεταστάσεως της Παναγίας Θεοτόκου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)
Δοξολογία ήχ. β΄ (Βατοπαιδινός Χορός)