Προσβάσιμη σελίδα

«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)

Ο Χορός Βατοπαιδινός με προεξάρχοντα των Ιωάννη Χασανίδη ερμηνεύει τον Ειρμό της Θ΄ωδή του Κανόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομεν σε». Πρόκειται για μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, του μεγάλου μαΐστορα του 19ου αι, σε ήχο πρώτο και ύφος πανηγυρικό και ευχάριστο όπως αρμόζει στη μνήμη της Μεταστάσεως της Παναγίας Θεοτόκου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Άξιον εστίν», Νικολάου Νεοχωρίτου ήχ. πλ. α΄ (Βατοπαιδινός Χορός)
«Χερουβικόν» Χαρ. Ταλιαδώρου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Στέλιος Ζαχαρίου)
«Παναγία Δέσποινα», μέλος Δανιήλ Δανιηλίδου (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης)
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)