Ο άγιος Απόστολος Θαδδαίος

21 Αυγούστου 2020

Ο άγιος απόστολος Θαδδαίος καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοπο­ταμίας και κατά το γένος ήταν Εβραίος. Είχε μελε­τήσει πολύ της θείες Γρα­φές (τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης) και γνώ­ριζε σε βάθος το περιεχό­μενό τους.

Ο Θαδδαίος πήγε στα Ιεροσόλυμα κατά της ήμε­ρες του Ιωάννη του Βα­πτιστή, για να προσκυνή­σει. Εκεί άκουσε το κήρυ­γμα του Ιωάννη και, αφού υπερθαύμασε την αγγελική του ζωή, του ζήτησε και τον βάπτισε. Κατόπιν, όταν είδε τον Ιησού Χριστό και τα άπειρα θαύματα, που Αυτός επιτελούσε, και άκουσε τη δι­δασκαλία Του, ακολούθησε Αυτόν μέχρι το σωτήριο Πάθος.

Thaddai

 Μετά την Ανάληψη του Κυρίου ο Θαδδαίος επέστρεψε στην πόλη του, την Έδεσσα. Εκεί εβάπτισε τον τοπάρ­χη Αύγαρο και του θεράπευσε τω μικρό μέρος της λέπρας που του είχε απομείνει στο μέτωπο. Αφού δε ο Απόστο­λος και πολλούς άλλους δίδαξε και φώτισε στην πόλη του και οικοδόμησε εκκλησίες, άρχισε και έκανε ιεραποστολι­κές περιοδείες στις πόλεις της Συρίας. Τελικά έφτασε στη Βηρυτό, πόλη της Φοινίκης. Στην πόλη δε αυτή ο άγιος απόστολος Θαδδαίος, αφού και εκεί δίδαξε και φώτισε πολλούς, ανεπαύθη εν Κυρίω.

(Γεωργίου Δ. Παπαδημητρόπουλου, Με τους Αγίους μας -Μήνας Αύγουστος, εκδ. Αποστ. Διακονία, σ. 115-116)