Προσβάσιμη σελίδα

«Θεαρχίω νεύματι» Κων/νου Πρίγγου (Χορός Κωνσταντινουπολιτών)

To Οκτάηχο Δοξαστικό των Εσπερίων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Θεαρχίω νεύματι» σε μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Χορό των Κωνσταντινουπολιτών υπό την διεύθυνση του Θρ. Στανίτσα.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Άξιον εστίν», Νικολάου Νεοχωρίτου ήχ. πλ. α΄ (Βατοπαιδινός Χορός)
«Χερουβικόν» Χαρ. Ταλιαδώρου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Στέλιος Ζαχαρίου)
«Παναγία Δέσποινα», μέλος Δανιήλ Δανιηλίδου (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης)
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)