Προσβάσιμη σελίδα

«Τη αθανάτω σου Κοιμήσει», ήχ. πλ. β΄ (Λεωνίδας Σφήκας)

Μια ξεχωριστή ερμηνεία του δοξαστικού των αίνων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον εκ Χίου Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφήκα (1921-2000), που κατα κοινή ομολογία και αναγνώριση, σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης με το φωνητικό του τάλαντο και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Άξιον εστίν», Νικολάου Νεοχωρίτου ήχ. πλ. α΄ (Βατοπαιδινός Χορός)
«Χερουβικόν» Χαρ. Ταλιαδώρου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Στέλιος Ζαχαρίου)
«Παναγία Δέσποινα», μέλος Δανιήλ Δανιηλίδου (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης)
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)