Αιμοκάθαρση

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ότι έκαναν δύο υγιείς νεφροί, δηλαδή δύο εκατομμύρια λειτουργικές μονάδες, οι νεφρώνες, με αδιάκοπη και ανεπαίσθητη λειτουργία, τώρα το κάνει ένας τεχνητός νεφρός.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.