Προσβάσιμη σελίδα

«Μέλη Τιμίου Σταυρού»

«Μυστικώς ει Θεοτόκε Παράδεισος»

«Κυριελεησάρια Τιμίου Σταυρού»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Η Θεσσαλονίκη παραμένει το θερμοκήπιο της βυζαντινής μουσικής παράδοσης
«Λόγον αγαθόν», Πολυέλεος Θ. Φωκαέως ήχ. πλ. δ΄ (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης-Λυκ. Αγγελόπουλος)
«Ἄξιον ἐστίν» υπὸ Φωτίου, ήχ. πλ. δ΄
Εκφωνητική απαγγελία Αποστόλου († Άρχων Πρωτοψ. Βασίλης Σπυριδόπουλος)
«Μυστήριον ξένον» Δ. Σουρλαντζή, Ειρμός Θ΄ ωδής Χριστουγέννων (Βατοπαιδινός Χορός)