Το ρίσκο της Δημιουργίας

28 Σεπτεμβρίου 2020

Ερώτηση: Αν ο Χριστός ήλθε και μας ανέπλασε σε «καινή κτίση», γιατί ο νόμος της αμαρτίας εξακολουθεί να είναι τόσο ενεργός μέσα μας;

Απάντηση: Ο Χριστός δεν ήλθε να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ακόμα ελεύθερος να Τον δεχθεί η να μην Τον δεχθεί. Ο Χριστός ήλθε και έφερε σωτηρία σε όλους, έδειξε τη οδό και την αγάπη Του μέχρι τέλους μέσω της προσευχής Του στη Γεθσημανή για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, με την ελπίδα ότι η θυσία Του θα φέρει όλους σε φιλότιμο, ούτως ώστε να ελκύονται όλοι προς Αυτόν. Δεν αναγκάζει κανένα να έρθει σε Αυτόν, μόνο ελκύει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι η τραγωδία του. Ο Θεός ανέλαβε μεγάλο ρίσκο όταν δημιούργησε ένα τόσο υπέροχο πλάσμα όπως ο άνθρωπος και να του δώσει τέτοια ελευθερία. Ήταν το «ρίσκο της δημιουργίας», όπως το αποκαλεί ο άγιος Σωφρόνιος. Ωστόσο, άξιζε το ρίσκο αυτό. Δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια άνθρωποι θα έρθουν στη ζωή αυτή και ίσως μόνο μερικά εκατομμύρια θα γίνουν άγιοι. Ωστόσο, αξίζει το ρίσκο της δημιουργίας ακόμη και για μερικούς αγίους, επειδή αυτοί δικαιώνουν τον Θεό ως Δημιουργό και Σωτήρα, και αυτή είναι η δόξα Του. Ο Θεός δοξάζεται «εν συναγωγή αγίων» (Ψαλμ. 81,1). Ο Κύριος ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πήρε ένα ρίσκο για εκείνους τους εκλεκτούς που θα δέχονταν ελεύθερα να Τον ακολουθήσουν και θα περιφρονούσαν τα παθήματα του κόσμου αυτού, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που θα τους αποκαλυφθεί στη Βασιλεία του Θεού. Οι άγιοι δικαιώνουν τον Θεό, επειδή έγιναν ικανοί να βαστάζουν τη δόξα Του, που είναι και ο πρωταρχικός σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου: να γίνει μέτοχος της δόξας του Θεού.