Προσβάσιμη σελίδα

«Χερουβικός ύμνος» – Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Χερουβικόν εις ήχον α’. Το μάθημα είναι αυτοσχεδιασμός. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Γεώργιος Λαμπρόπουλος. Η ζωντανή ηχογράφηση είναι από τις 25/12/2017, εορτή των Χριστουγέννων.

Η απομαγνητοφώνηση, η επεξεργασία του κειμένου και του βίντεο έγιναν από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Για περισσότερα video στο YouTube πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ἄξιον ἐστίν» υπὸ Φωτίου, ήχ. πλ. δ΄
Εκφωνητική απαγγελία Αποστόλου († Άρχων Πρωτοψ. Βασίλης Σπυριδόπουλος)
«Μυστήριον ξένον» Δ. Σουρλαντζή, Ειρμός Θ΄ ωδής Χριστουγέννων (Βατοπαιδινός Χορός)
Η Αγία Παρθενομάρτυς Καικιλία, προστάτις της μουσικής τέχνης
«Ο τόπος όπου στέκονται οι ψάλτες»