Φτηνή αγάπη

24 Οκτωβρίου 2020

Η αγάπη δεν είναι το συναίσθημα που νοιώθω την ώρα που αμάρτησα ή που πόνεσα ή που έχω μια γλυκύτητα στην καρδιά μου.

Γι’ αυτό ο άγιος λέγει: «Όταν άρχηται ο νους εις την αγάπην του Θεού προκόπτειν.» Η αγάπη είναι ενοποιητικό στοιχείο με τον Θεόν, είναι η απομάκρυνσις του είναι μου από τον εαυτό μου και η σύσφιγξίς μου με τον Θεόν. Αλλά το βαθύτερο είναι μου, αυτό που ανέρχεται προς τον Θεόν και που μπορεί να συνελκύση όλον τον άνθρωπο, είναι το πνεύμα μου. Το πνεύμα είναι το όμοιον τω Θεώ, αυτό που δύναται να πλησιάζη τον Θεόν και να ενώνεται μαζί του. Εάν λοιπόν το πνεύμα μου αγαπήση τον Θεόν και ο νους μου αποροφηθή από τον Θεόν, τότε μπορώ να πω ότι αγαπώ τον Θεόν, και ο νους  μπορεί να συμπαρασύρη και το σώμα και την ψυχή.

Εάν όμως εμείς έχωμε πολύ φθηνή αντίληψι περί της αγάπης και νομίζομε ότι ένα δάκρυ μας ή ένα συναίσθημά μας ή μια απόφασίς μας -θα γίνω μοναχός ή έγινα μοναχός –  είναι αγάπη του Θεού, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να ζούμε σε έναν ψεύτικο κόσμο, που δεν διαφέρει καθόλου από την ψευτιά μέσα στην οποία ζη όλος ο κόσμος. Συγκαταλεγόμεθα και εμείς με τον συφερτό όλου του κόσμου.

Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Περί Αγάπης: Ερμηνεία στον Άγιο Μάξιμο, Ίνδικτος, Αθήναι 2015, σ. 102-103.