Προσβάσιμη σελίδα

«Τον Δεσπότην και Αρχιερέα», ήχ. βαρύς (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί)

Ο βυζαντινός χορός «Θεσσαλονικείς Υμνωδοί» ψάλει την αρχαία φήμη «Τον Δεσπότην και Αρχιερέα» σε μέλος αγίου Ιωάννου Κουκουζέλους ( 12ος αιώνας) και ήχο Βαρύ Διατονικό. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου (2013).

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ορθοδοξίας οδηγέ», Απολυτίκιον αγ. Ιωάννη Δαμασκηνού (Χορός Σιμωνοπετριτών)
Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Η πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής
Χερουβικόν Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. δ΄«άγια» (Δανιηλαίοι-Θωμάδες)
Θρονική εορτή Οικουμενικού Πατριαρχείου (30/11/2020)