Προσβάσιμη σελίδα

«Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις;», Προεόρτιο Θεοτοκίον (Χορός Αγιορειτών)

Χορός Αγιορειτών ψάλει το προεόρτιο ιδιόμελο θεοτοκίο των Χριστουγέννων που συναντάμε στα απόστιχα της μνήμης του Αγίου Νικολάου σε ήχο πλ. β΄. Πρόκειται για ένα ακόμα ύμνο αυτής της περιόδου ο οποίος προετοιμάζει τους πιστούς για το μεγάλο γεγονός της Χριστού Γεννήσεως.

«Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις; τίς ὁ τεκών σε; τίς καί ἡ Μήτηρ σου; πῶς τόν Κτίστην φέρεις ἐν ἀγκάλαις; πῶς οὐκ ἐφθάρης τήν νηδύν; μεγάλων παραδόξων ἐπί σοί φρικτῶν μυστηρίων, ἐπί γῆς τελουμένων, ὁρῶμεν Παναγία, καί προευτρεπίζομεν ἐπάξιόν σοι χρέος, ἐκ τῆς γῆς τό Σπήλαιον· καί οὐρανόν αἰτοῦμεν, παρασχεῖν τόν Ἀστέρα· καί Μάγοι δέ προέρχονται, ἀπό Ἀνατολῶν τῆς γῆς, εἰς δυσμάς θεάσασθαι, τήν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ὡς βρέφος γαλουχούμενον.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Στους μεγάλους και ανεπανάληπτους αετούς της ψαλτικής»
Ίδρυση Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος
Το «ύστατο» χαίρε στον λέοντα της Ψαλτικής (Επικήδειες ομιλίες-φώτο)
«Ο δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης, Άρχοντας Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος»