Προσβάσιμη σελίδα

Χερουβικόν Χαρ. Παπανικολάου, ήχ. δ΄«άγια» (Δανιηλαίοι-Θωμάδες)

Χορός αγιορειτών ψαλτών με τις αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων ψάλλουν το Χερουβικό ύμνο σε ήχο δ΄«άγια» και μέλος Χαρ. Παπανικολάου, άκουσμα σύνηθες σε αγιορείτικες αγρυπνίες.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Γ. Βιολάκη ήχ. πλ. α΄ (Γερ. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης)
Ακολουθία Παναγίας Παραμυθίας και αγ. Μαξίμου του Γραικού (Βατοπαιδινή Πανήγυρις)
Απολυτίκιο Παναγίας Παραμυθίας (Δανιηλαίοι)
Το πολύ απαιτητικό λειτούργημα του ιεροψάλτη
Διαδικτυακά σεμινάριο με τον Πρωτοψ. Παναγιώτη Τζανάκο