Προσβάσιμη σελίδα

Μια σπάνια ηχογράφηση αγιορείτικων καλάντων (Γέρ. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης)

ger.spiridon4 Ο μακαριστός Γέροντας Σπυρίδωνας Μικραγιαννανίτης ψάλλει τα κάλαντα σε μια αγιορείτικη εκδοχή, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων  στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου το 1987. Πρόκειται για μια σπάνια ηχογράφηση με την οποία διασώζεται ένα ιδιαίτερο μέλος εν πολλοίς άγνωστο στους νεότερους.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;