Προσβάσιμη σελίδα

Ακολουθία αγ. Γρηγορίου Θεολόγου (Θρ. Στανίτσας)

Μια σπάνια καταγραφή της ακολουθίας του αγ. Γρηγορίου Θεολόγου από την ηχοθήκη Δημητρίου Σκρέκα στην οποία ακούγονται οι απαράμιλλου κάλλους και θεολογικής ομορφιάς ύμνοι του αγίου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Η εσχατολογία των ύμνων της Κυριακής των Απόκρεω
«Εξομολογήσομαί σοι Κύριε», αγ. Ιωάννου Κουκουζέλη, ήχ. πλ. β΄ (Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης)
Χερουβικόν πλ. α΄, Δημητρίου Κουτσαρδάκη (Πρωτοψ. Νικ. Στάθης)
«Άξιον εστίν». ήχ. γ΄ Θεοφάνους Βατοπαιδινού
Η πατρική αγάπη τα συγχωράει όλα!