«Εν παιδεία και νουθεσία….»

13 Ιανουαρίου 2021

Εικόνα από την «Τέχνη να είσαι Γονέας»

 Στο προηγούμενο παιδαγωγικό δεδομένο, μιλήσαμε για το τι θα παραδώσουμε στ παιδιά μας. Πλούτο ή αρετή; Σήμερα δίνουμε, παιδαγωγικά, την απάντηση στον σχετικό προβληματισμό, για μια σίγουρη παρακαταθήκη.

Παρακολουθούμε…

Ο λόγος του Θεού, φρονώ ότι έχει την πρώτη θέση στην όλη παιδαγωγία των ανθρώπων. Παιδαγωγός ονομάστηκε ο ίδιος ο Θεός. Παιδαγωγικός χαρακτηρίστηκε ο λόγος Του. Παιδαγωγός για την οικουμένη ο Κύριος Ιησούς Χριστός που περπάτησε στον κόσμο· ο Υιός και Λόγος του Θεού. Παιδαγωγούς προετοίμασε και εκπαίδευσε τους Μαθητές Του. Δίδαξαν με το λόγο, με τη Γραφή, με την όλη βιωτή τους. Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας συστηματοποίησαν όλες τις Παιδαγωγικές αξίες και τις επέβαλαν στη ζωή. Οι Παιδαγωγοί όλου του κόσμου στήριξαν συνέχεια πολλές θεωρίες τους της Θείας Αποκάλυψης και τις γνώμες των Πατέρων. Εμπνεύστηκαν και καλλιέργησαν παιδαγωγικά συστήματα από το λόγο του Θεού, πρωτόγνωρα για την εποχή τους, αλλά ωφέλιμα στα γράμματα. Εξάρτησαν από το Θεό τις εμπνεύσεις τους για να στηρίξουν τις διδαχές τους.

Η διαχρονικότητα, ως εκ τούτου της Θείας Αποκάλυψης, δίνει και στην εποχή μας το στίγμα της και κυριαρχεί στα παιδαγωγικά ενδιαφέροντα για μια πετυχημένη παιδαγωγία. Οπωσδήποτε όμως δεν διατυπώνει τις παιδαγωγικές αρχές της κατά τρόπο δογματικό και απόλυτο. Πάντοτε με συνεργασία όλων των παραγόντων της Αγωγής και την αναγνώριση της προσωπικής ελευθερίας του κάθε ατόμου. Παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Έτσι η σύσταση του Αποστόλου Παύλου, παίρνει ιδιαίτερο σύγχρονο παιδαγωγικό νόημα. «Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ’ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» Εφεσίους στ΄ 4, Όχι ερεθισμοί, δογματισμοί και σκληρότητα, αλλά ηπιότητα, νουθεσία και συμβουλή.

Αυτός ο τρόπος παιδαγωγίας δεν οδηγεί, όπως νοσηρά πιστεύουν μερικοί, σε απομόνωση και μοναχικές τάσεις. Δεν κατασκευάζει μοναχούς και αναχωρητές της ζωής. Απόκοσμους και απόμακρους από τις κοινωνικές τάσεις. Άλλη η αποστολή εκείνων. Ακόμα δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση. Σημαίνει λεβεντιά, τιμιότητα, πρόοδο, προοπτική, προγραμματισμένη ζωή. Αυτή η παιδεία άλλωστε συμφέρει δύο παράγοντες: Συμφέρει πρώτα τους Γονείς, που απολαμβάνουν από τα παιδιά τους το «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», Εξόδου στ΄ 12. Έτσι νομοθέτησε ο Θεός. Συμφέρει όμως στη συνέχεια και τα παιδιά, που έχουν ξεκάθαρους στόχους μέλλοντος και ζωής.

Η «Παιδεία και νουθεσία Κυρίου», δεν είναι αυτοτελής σπουδή, αποκομμένη από άλλες επιστήμες. Μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάζουν τέχνες, θεωρητικές ή πρακτικές επιστήμες, ή ό,τι άλλο σύγχρονο επιθυμούν. Μπορούμε και πρέπει να τα κατευθύνουμε προς τις σπουδές των κλίσεών τους. Το «Παιδεία και νουθεσία Κυρίου», είναι μέσα και πάνω από τις οποιεσδήποτε σπουδές. Έρχεται να τα οπλίσει μέσα στις σπουδές τους, ακόμα και στο επάγγελμα που ασκούν, ή θα ασκήσουν. Το «Παιδεία και νουθεσία Κυρίου», θέλει να τα περιχαρακώσει με αρετές, με ηθικές αξίες, με ανώτερα προσόντα, ώστε να γίνονται οι προσωπικότητες του «καλού κ’ αγαθού» των προγόνων μας. Αυτή η παιδεία είναι μια πρόσθετη, που ξεκαθαρίζει και λαμπικάρει τους στόχους των οποιωνδήποτε επαγγελματικών σπουδών.

Επί πλέον η «Παιδεία και νουθεσία Κυρίου», έρχεται να οπλίσει τα παιδιά με τον γνήσιο πλούτο. Τον πλούτο δηλαδή που γνωρίζει, όχι τα ταμεία συγκέντρωσης υλικών αγαθών, αλλά τον τρόπο ζωής που καταξιώνεται να μην έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτόν τον τρόπο δε, μπορεί να τον μάθει το παιδί από μικρό, όταν θα το συνηθίσουμε στην ανάγνωση των Γραφών. Εκεί θα γνωρίσει την πραγματική σοφία της ζωής. Εκεί θα πλουτίσει τις γνώσεις του με την πρακτική συμπεριφορά, ώστε να καταστεί σημαντικός κοινωνικός παράγοντας. Εκεί θα οπλιστεί με έναν υπέροχο κώδικα δεοντολογίας. Αυτόν που θα το καταστήσει ένδοξο και σπουδαίο παράγοντα  της γενιάς και του τόπου του.

Συμπέρασμα: Γονείς! Όλη αυτήν την παιδαγωγία δεν μπορεί να την προσφέρει στο Παιδί σου κανένας Δάσκαλος. Είστε οι μόνοι που μπορείτε και υποχρεούστε να την προσφέρετε με επιτυχία. Θα την προσφέρετε δε μόνο με το παράδειγμά σας και τη δική σας συνέπεια στην οικογενειακή ζωή και με την συναίσθηση της ευθύνης σας. Θα το αρνηθείτε;

Ακούστε όσα ορίζει ο Πατέρας-Θεός.

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου

Δεκέμβριος 2020