Προσβάσιμη σελίδα

«Σίμωνα τόν μέγαν ἐν ἀσκηταῖς», Μεγαλυνάριο αγ. Σίμωνα Μυροβλήτου (Χορός Σιμωνοπετριτών)

To Μεγαλυνάριο του αγίου Σίμωνος του Μυροβλύτου από τον Χορό των Σιμωνοπετριτών.

«Σίμωνα τόν μέγαν ἐν ἀσκηταῖς καί τῶν ἐν τῷ Ἄθῳ μοναζόντων ὑπογραμμός τόν τάς πανουργίας ἐχθροῦ καταβαλλόντα τόν θεῖον μυροβλύτην ὕμνοις τιμήσωμεν.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος» - Κ. Πρίγγος Α. Πέττας
«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί», Ιδιόμελο Κυριακής της Αποκριάς (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
«Οίμοι μέλαινα ψυχή» Νικολάου Σμύρνης - Γιώργος Χατζηχρόνογλου
Τί ονομάζουμε Ψυχοσάββατο
Γιατί η Εκκλησία καθιέρωσε τα Ψυχοσάββατα;