Τα βαθύτερα αίτια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς

28 Ιανουαρίου 2021

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[…] “Εάν, από μικροψυχίας, αποκριθή σοι ο αδελφός σου λόγον, βάσταξον αυτόν μετά χαράς, και, εάν εκζητήσης τον λογισμόν σου εν κρίματι Θεού, ευρήσεις σεαυτόν αμαρτήσαντα”. [5, 2]

Εάν εργάζεσαι με άλλους αδελφούς και κάποιος αδελφός σου από αδυναμία ή μικροψυχία, όπως είναι φυσικό καμιά φορά να συμβαίνη, δεν σου μιλήση καλά, εσύ μη στενοχωρηθής. Βάσταξε τον πικρό και δριμύ λόγο μετά χαράς, διότι, εάν δεν προσέξης, θα δημιουργηθή μέσα σου λογισμός, ο οποίος θα είναι αμαρτία.

Εάν μάλιστα τον κατηγορήσης, επειδή σου φέρθηκε άσχημα, θα διπλασιάσης την αμαρτία σου, ενώ αυτός ο καημένος μια μικροψυχία έδειξε.

Με το από “μικροψυχίας” ο αββάς Ησαίας προσπαθεί να εξηγήση και να δικαιολογήση γιατί δημιουργούνται οι κακές σχέσεις μεταξύ των μοναχών και όλων των ανθρώπων.

Όταν κάποιος μας φέρεται κακώς, εμείς αντιδρούμε απέναντί του σαν να μας υποτιμά και να μας ατιμάζη ή σαν να αποδίδη σε μας την ευθύνη, ενώ στην πραγματικότητα εκτίθεται αυτός, διότι δεν φέρεται καλά.

Σου λέγω να πας κάπου, και εσύ με βρίζεις. Σου λέγω, ευλόγησον, και εσύ με καταράσαι. Σου ζητώ να μου φέρης κάτι, και εσύ με αποκαλείς τεμπέλη.

Τότε αντιδρώ: Εμένα να πη τεμπέλη, που είμαι γέροντας! Δεν σεβάσθηκε τα άσπρα μαλλιά μου!

Όλα αυτά είναι δικαιολογίες, διότι ο άσχημος τρόπος του δεν έχει καμιά σχέσι με αυτό που του είπες ή του ζήτησες.

Απλώς αποδεικνύει την δική του κατωτερότητα, τις άσχημες κληρονομικές καταβολές του, την ψυχή του που είναι αδύνατη, το μυαλό του που δεν είναι σωστό, τα πάθη που κυκλοφορούν μέσα του και τον κάνουν να μην ξέρη τι λέει, εν τέλει το απαίδευτο του χαρακτήρος του.

Αυτό σημαίνει από μικροψυχίας. Κάτι από όλα αυτά τον κάνει να μη μιλήση καλά.

Εσύ γιατί αντιδράς; Αντί να τον λυπηθής, αντιδράς;

Το στόμα των ανθρώπων λαλεί πάντοτε από το περίσσευμα της καρδιάς.
Και ο άνθρωπος που σου μίλησε έτσι αποκαλύπτει τον πόνο του, την πίκρα του.

Όποιος δεν μιλάει ευγενικά, όποιος αντιμιλάει, όποιος διαμαρτύρεται, δεν είναι καλά.

Πρέπει να τον καλύψωμε, να του δώσωμε να φάη και να ξεκουρασθή, και εσύ αντιδράς εναντίον του;

Μην αντιδράς, για να μην κάνης την αμαρτία σου διπλή.

Είδαμε τέσσερις λόγους και, όπως βλέπετε, ο αββάς Ησαίας μέχρι στιγμής βρίσκει τον Θεόν μόνον στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους.

Τι ρεαλισμός υπάρχει στους οσίους Πατέρες!

“Εάν τις ξένος αδελφός παραβάλη ημίν, και προηκούσατε περί αυτού, ότι φιλοσχισματικός έστι, μη εξερευνήσητε αυτόν εν λόγοις, έως ον φανερωθή ημίν το ελάττωμα αυτού· φυλάξατε δε εαυτούς μη ποιήσητέ τι, ο οίδατε ότι, εάν καταλάβη ο αδελφός υμών, θλίβεται”.

Εάν σας επισκεφθή κάποιος αδελφός για τον οποίον ακούσατε ότι είναι φιλοσχισματικός, σπερμολόγος, δηλαδή όπου πάει δημιουργεί ακαταστασία και προβλήματα, μην του ερεθίσετε το ασθενικό του σημείο, μην του ρίξετε του σπόρο για να δήτε εάν πραγματικά είναι έτσι, μην τον εξερευνήσετε για να δήτε το ελάττωμά του.

Προφυλάξτε τον εαυτό σας, διότι, αν ο αδελφός σας το καταλάβη ότι τον πειράξατε, θα θλιβή.

Μπορεί να είναι σπερμολόγος, όμως και αυτόν τιμήσατέ τον.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, «Λόγοι Ασκητικοί, Ερμηνεία στον Αββά Ησαΐα», κεφάλαιο «Περί εντολών πιστών και οικοδομής των θελόντων μετ’ ειρήνης οικήσαι μετ’ αλλήλων». Εκδόσεις Ίνδικτος.