Το Σύμβολο της Πίστεως

 
Παιδικά / Ζώντας στην Εκκλησία

symbolo-pisteos_titlos_1

Το Σύμβολο της Πίστεως, ή απλά Πιστεύω, αποτελεί μια σύντομη αλλά ολοκληρωμένη ομολογία των δογματικών αληθειών της πίστης μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους αγίους Πατέρες των A΄ και B΄ Οικουμενικών Συνόδων, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος.

Δόγματα λέγονται οι αλήθειες της πίστης μας που είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε και να τις εξηγήσουμε, αλλά τις δεχόμαστε και τις πιστεύουμε, επειδή έτσι μας τις αποκάλυψε ο Θεός.

Το Σύμβολο της Πἰστεως έχει 12 άρθρα, τα οποία συντάχθηκαν στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Τα 7 πρώτα άρθρα αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλ. τον Πατέρα και τον Υιό. Συντάχθηκαν το 325 μ.Χ. από τους Πατέρες της Εκκλησίας που πήραν μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, που συγκλήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας και καταδίκασε την αίρεση του Αρείου.

Τα υπόλοιπα 5 άρθρα αναφέρονται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία και τη μέλλουσα ζωή. Συντάχθηκαν το 381 μ.Χ. από τους Πατέρες που αποτέλεσαν τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και καταδίκασε την αίρεση του Μακεδόνιου και άλλων αιρετικών.

symbolo_pisteos

Στις επόμενες πέντε δημοσιεύσεις της ενότητας «Ζώντας στην Εκκλησία», θα αναλύσουμε τα 12 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως.

footer-eap