«Γιατί ο υμνωδός θεωρεί βασίλισσα των αρετών την νηστεία και όχι την ταπείνωση;»

8 Μαρτίου 2021

Κατά την  Αποκριά   καταλύουμε τα πάντα και  ιδίως κρέατα και γι αυτό λέγεται Κρεοφάγος αλλά και Αποκριά. Αυτήν την μέρα επέλεξε η εκκλησία να μιλήσει για καθαρισμό όχι μόνο από τα  κρέατα αλλά και από τα πάθη μας. Η Κυριακή της Αποκριάς είναι η τελευταία ημέρα της  αντίστοιχης εβδομάδας και από την επομένη, την Καθαρά Δευτέρα αρχίζει η νηστεία, γι αυτό ο υμνωδός μας προτρέπει να αρχίσουμε τον καθαρισμό της ψυχής.

Μας κάνει εντύπωση γιατί ο υμνωδός   θεωρεί  βασίλισσα των αρετών την Νηστεία και όχι την Ταπείνωση. Κι  αυτό γιατί η ταπείνωση αρχίζει από την νηστεία, και, επειδή η νηστεία είναι εντολή του Θεού και επομένως η υπακοή στην εντολή του Θεού είναι  μια μορφή πνευματικής ταπείνωσης,  αποκτούμε την πλήρη ταπείνωση, με την οποία αποκτούμε και τις υπόλοιπες αρετές.   Υπάρχει μια αντίφαση, όταν λέγεται ότι η νηστεία, που είναι στέρηση των αγαθών, γίνεται πλούτος αγαθών.

Προφανώς πρόκειται για στέρηση υλικών αγαθών και  απόκτηση των πνευματικών αγαθών,  η οποία από τη μια μας απαλλάσσει από τα πάθη, που μας προκαλούν πνευματικά οιδήματα και από την άλλη  συμφιλιώνει τους παραβάτες με τον Δεσπότη Χριστό. Η βρώση κάποιου αγαθού στον παράδεισο μας έφερε την έχθρα με τον Θεό λόγω της παρακοής,  γι  αυτό και τώρα η νηστεία, δηλαδή η αποχή από κάποιες τροφές  θα αποκαταστήσει την διαταραγμένη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και θα φέρει την συμφιλίωση.

 

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ  

Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν·

Ας καθαρίσουμε εκ των προτέρων τον εαυτό μας

με τη βασίλισσα των αρετών (την νηστεία)

ἰδού γαρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα,

τῶν παθῶν κατευνάζει τά οἰδήματα,

καί τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τούς πταίσαντας·

Γιατί, να έφτασε φέρνοντας σε  μας πλούτο αγαθών.

Καταπραϋνει τα πρηξίματα που μας προκαλούν τα πάθη

και συμφιλιώνει τους φταίχτες με τον Δεσπότη Χριστό.

διό μετ’ εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ,

ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον,

δοξολογοῦντάς σε τόν μόνον ἀναμάρτητον. 

Γι   αυτό με πολλή χαρά ας την υποδεχτούμε

φωνάζοντας στον Χριστό, τον Θεό μας:

Εσύ που αναστήθηκες από τους νεκρούς

Φύλαξε μας έτσι που να μην μπορεί κανείς να μας κατακρίνει

Εκφράζοντας  την δοξολογία σε Σένα που είσαι ο μόνος αναμάρτητος.