Η αποφασιστική συμβολή της Εκκλησίας στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821

Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι δύο έννοιες που συνδέονται αρρήκτως μεταξύ τους. Η Ορθοδοξία διεδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο σε κρίσιμες για το περιούσιο Ελληνικό μας Έθνος στιγμές. Χάρις στην ενεργό συμπαράσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ο Ελληνισμός διεσώθη πολλάκις και απέφυγε την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αποφασιστική συμβολή της Εκκλησίας στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.