Προσβάσιμη σελίδα

Η εσχατολογία των ύμνων της Κυριακής των Απόκρεω

esxatologiamesa

 

Με πνευματικά εφόδια την ταπείνωση και τη μετάνοια, που προέβαλαν οι προηγηθείσες Κυριακές του Τριωδίου, δηλαδή η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και η Κυριακή του Ασώτου, η Γ΄Κυριακή του Τριωδίου μας παρουσιάζει δυο βασικές όψεις: την πίστη και την πράξη. Η μεν πίστη φαίνεται στην Δευτέρα ένδοξη Παρουσία του Κυρίου, η δε πράξη στην αποχή της κρεοφαγίας.

Η περικοπή της Κρίσεως επισφραγίζει την συνοπτική εξιστόρηση της Θ. Αποκαλύψεως που ξεκίνησε την Κυριακή του Τελώνου με την αρχή του κόσμου, και ολοκληρώνεται την Γ΄Κυριακή με τα έσχατα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο, πριν τη Κυριακή των Απόκρεω η Εκκλησία μνημονεύει τους κεκοιμημένους, εν όψει της επαύριον παραβολής της Κρίσεως. Με όλα αυτά η Εκκλησία ολοκληρώνει το έργο της προγυμνασίας των πιστών και αφ ετέρου εκδηλώνει την απεριόριστο αγάπη της για όλα τα μέλη της, ζώντα και κεκοιμημένα.

Με ωραίους επίσης ύμνους η Εκκλησία ενθαρρύνει τους πιστούς στον αγώνα της Μ. Τεσσαρακοστής στους οποίους συνοπτικά αποδίδει το εσχατολογικό νόημα της εορτής των Απόκρεω.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;