Προσβάσιμη σελίδα

«Ασματικόν του Σταυρού», (Βασίλειος Μπαντής)

 

Ο Βασίλειος Μπαντής ψάλει το Ασματικό του Σταυρού σε ήχο δ΄«άγια», το οποίο ψάλλεται κατά την λιτανεία του Τιμίου Σταυρού στο κέντρο του ναού όπου τελείται η ακολουθία της Σταυροπροσκυνήσεως.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;