Προσβάσιμη σελίδα

«Μέγα καί παράδοξον θαῦμα» Γ. Ραιδεστηνού, Ιδιόμελο Όρθρου Λαζάρου (Χορός Ψαλτών Αλεξανδρούπολης)

Η Χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αλεξανδρούπολης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γ. Δροσάκη ερμηνεύει το Δοξαστικό των Αίνων του Σαββάτου του Λαζάρου σε ήχο β΄και μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της «κατ’ έννοιαν» μελοποίησης του Γεωργίου Ραιδεστηνού. Με την χρήση της εναρμονίου φθοράς στην λέξη «παράδοξον», την χρήση διατονικού γένους στις φράσεις «καί φίλον ἐκάλεσε» καί «τοῦ Δικαίου Λαζάρου», την «κατἀβασιν τετρατόνως πρός τό βαρύ» στην φράση «ὅτι νεκρόν» , την τετράφωνο κατάβαση στην λέξη «τάφου» καί την κορύφωση του μέλους στην λέξη «ὡς ὑπερένδοξον», καταφέρνει νά ενώσει αρμονικά το μέλος με τον λόγο.

Ἦχος β’

«Μέγα καί παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον! Ότι νεκρόν τεταρταῖον ἐκ τάφου Χριστός φωνήσας ἤγειρε, καί φίλον ἐκάλεσε, δοξολογήσωμεν Αὐτόν ὡς ὑπερένδοξον, ὡς ταῖς πρεσβείαις τοῦ Δικαίου Λαζάρου σώσῃ τάς ψυχάς ἡμῶν».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκκλησιαστικοί Ύμνοι από την Κυριακή των Μυροφόρων (Οι Καλοφωνάρηδες)
Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
Αυτός που γλύτωσε απ’ το καμίνι της φωτιάς τα τρία παιδιά
«Διαχρονικότητα και αξία της Ελληνικής Πατρώας Εκκλησιαστικής Μουσικής»
Αναβαθμοί α΄ ήχου - Χρήστος Χαλκιάς