Προσβάσιμη σελίδα

«Νυν αι δυνάμεις των ουρανών», ήχ. πλ. δ΄ (Βατοπαιδινός Χορός)

Ο Βατοπαιδινός χορός ψάλει τον ύμνο «Νυν αι δυνάμεις των ουρανών», ο οποίος ψάλλεται αντί του συνήθους χερουβικού, στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκκλησιαστικοί Ύμνοι από την Κυριακή των Μυροφόρων (Οι Καλοφωνάρηδες)
Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
Αυτός που γλύτωσε απ’ το καμίνι της φωτιάς τα τρία παιδιά
«Διαχρονικότητα και αξία της Ελληνικής Πατρώας Εκκλησιαστικής Μουσικής»
Αναβαθμοί α΄ ήχου - Χρήστος Χαλκιάς