Προσβάσιμη σελίδα

«Σε τον αναβαλλόμενον», ήχ. πλ. α΄, Ιδιόμελον Μ. Σαββάτου

Ο Στυλιανός Ζαχαρίου, Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης ψάλλει περίφημο ύμνο από τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου«Σε τον αναβαλλόμενον» σε μέλος Χαρ. Ταλιαδώρου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)
Λόγος και Μέλος: Η ψαλτική τέχνη στην Αλβανία
«Δύναμις» Θεοφάνους Βατοπαιδινού, ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (14/07/2024)