Ανάσταση και δόξα (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου)

5 Μαΐου 2021

…Μακάριες που είναι οι ελπίδες των χριστιανών, όπου προσμένουν ότι τα σώματά τους θα λάβουν την ανάσταση και τη δόξα!

Αυτές οι μακάριες ελπίδες της αναστάσεώς σου, πρέπει να κάνουν και σένα, αδελφέ, να χαίρεσαι στις θλίψεις σου, να πλουτίζεις στην πτωχεία σου, να παρηγοριέσαι στις αρρώστιες σου και να ευφραίνεσαι σε όλες τις δυστυχίες που σου έρχονται. Γιατί, όσο περισσότερο θλιβείς και κακοπαθήσεις εδώ, τόσο ενδοξότερη ανάσταση θα λάβεις…Ήξευρε ότι, καθώς ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, έτσι και η ανάσταση είναι διπλή, πρώτη και δευτέρα. Η πρώτη είναι της ψυχής, την οποία ενεργεί η Χάρη του Αγίου Πνεύματος στην παρούσα ζωή, διά της εργασίας των εντολών του Χριστού και της κάθαρσης των ψυχικών και των σωματικών παθών…

Η δευτέρα ανάσταση είναι του σώματος, η οποία πρόκειται να γίνει στη συντέλεια του κόσμου. Και όποιος αξιωθεί από εδώ να αναστηθεί κατά την ψυχή, αυτός δεν θα δοκιμάσει το δεύτερο θάνατο, την κόλαση, αλλά θα αναστηθεί με το σώμα. για να ζήσει και να συνδοξασθεί αιώνια με τον Χριστό…

… Όποιος δεν αναστηθεί από εδώ κατά την ψυχή. αυτός κινδυνεύει, όχι να δοξαστεί με την ανάσταση του σώματος, αλλά να κολαστεί με το σώμα και με την ψυχή…

Κάμε λοιπόν απόφαση και εσύ, από τώρα κι εμπρός, να υπομένεις θεληματικά κάθε κόπο για την αρετή. Να υπομένεις επίσης ευχάριστα κάθε ακούσιο πειρασμό, για την ελπίδα της μέλλουσας ανάστασης, όπου σε προσμένει… Και επειδή ο Κύριος είναι η ζωή και η ανάσταση, διά τούτο παρακάλεσέ Τον να εντυπώσει μέσα στην καρδιά σου τούτο το λογισμό: «Εγώ πρόκειται να αναστηθώ και να συνδοξασθώ με τον Ιησού, λοιπόν πρέπει να ετοιμάζομαι». Ώστε, με αυτό το λογισμό και την ελπίδα, να καθαρίσεις τις αισθήσεις και όλα τα μέλη σου από κάδε λογής μολυσμό και αμαρτία…

Και κάνοντας έτσι, να ετοιμασθείς από εδώ με ζωή καθαρή, άγια και άξια να λάβει τότε όλες αυτές τις εξαίρετες επαγγελίες. Δηλαδή, να ετοιμασθείς για να αναστηθείς, όχι «εις ανάστασιν κρίσεως», καθώς θα αναστηθούν οι αμαρτωλοί, αλλά «εις ανάστασιν ζωής», καθώς θα αναστηθούν οι δίκαιοι…

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα» (Διασκευή)