Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

15 Μαΐου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.