Αββάς Λογγίνος: Τι τον θέλεις εκείνον τον απατεώνα;

15 Μαΐου 2021

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Κάποια γυναίκα, που έπασχε από καρκίνο, άκουσε για τον αββά Λογγίνο και ήθελε να τον συναντήσει. Ο γέροντας καθόταν τότε εννιά μίλια έξω από την Αλεξάνδρεια.

Καθώς η γυναίκα τον αναζητούσε, ο γέροντας έτυχε να μαζεύει ξύλα στην ακροθαλασσιά.

Μόλις η γυναίκα τον βρήκε, τον ρώτησε:

– Αββά, πού μένει ο αββάς Λογγίνος, ο δούλος του Θεού; χωρίς να ξέρει ότι είναι ο ίδιος.

Εκείνος της είπε:

– Τι τον θέλεις εκείνον τον απατεώνα; Μην πας σε αυτόν, γιατί είναι απατεώνας. Όμως, τι πρόβλημα έχεις;

Η γυναίκα έδειξε το πάθος της και εκείνος, αφού σταύρωσε το μέρος που έπασχε, την έστειλε στο καλό λέγοντας:

– Πήγαινε, και ο Θεός θα σε θεραπεύσει· γιατί ο Λογγίνος σε τίποτε δεν μπορεί να σε ωφελήσει.

Έφυγε η γυναίκα, πιστεύοντας στον λόγο του, και θεραπεύτηκε αμέσως.

Μετά από αυτό, αφού διηγήθηκε σε κάποιους το γεγονός και ανέφερε τα χαρακτηριστικά του γέροντα, κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο αββάς Λογγίνος.

Από τον «Ευεργετινό», τόμος γ’, σ. 287, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας.