«Εθνογένεση και επέκταση των πρώιμων Σλάβων στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος–7ος αι.)»

25 Μαΐου 2021

Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, 13.30 μμ., στο πλαίσιο των μαθημάτων της Αγγελικής Δςληκάρη ΙΣΛ601 (Ιστορία των Σλαβικών Λαών) και ΙΣΛ401 (Οι Σλάβοι και ο ελληνικός κόσμος), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τελευταία διάλεξη αυτού του εξαμήνου, από τον Δρ. Γεώργιο Καρδαρά, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα).

 

Θέμα διάλεξης

«Εθνογένεση και επέκταση των πρώιμων Σλάβων στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος–7ος αι.)»

Ο σύνδεσμος:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/93062917551

Meeting ID: 930 6291 7551

 

Ο Γιώργος Καρδαράς είναι Πτυχιούχος, κάτοχος Μάστερ και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής αφορούσε τις σχέσεις του Βυζαντίου με τον νομαδικό λαό των Αβάρων. Από το 2007 εργάζεται ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ). Τα ενδιαφέροντά του στρέφονται κυρίως γύρω από τους νομαδικούς λαούς κατά την ύστερη Αρχαιότητα και τους πρώιμους Σλάβους. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, συνεργάσθηκε ως υπότροφος με Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενώ παρεμφερής με τα ενδιαφέροντά του είναι και η διδακτική του δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, μετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και επιβλέπει την πρακτική άσκηση φοιτητών στο ΙΙΕ/ΕΙΕ. Το πλούσιο επιστημονικό του έργο, εκτός από πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, περιλαμβάνει τρεις επιμέλειες συλλογικών τόμων στο ΙΙΕ/ΕΙΕ και δημοσίευση δύο μονογραφιών, ενώ μία τρίτη είναι υπό δημοσίευση.

Το Βυζάντιο και οι Άβαροι, ΣΤ ́-Θ ́ αι. Πολιτικές, διπλωματικές και πολιτισμικές σχέσεις (ΕΙΕ/ΙΒΕ, Μονογραφίες 15), Αθήνα 2010 (αναθεωρημένη μετάφραση της μονογραφίας: Byzantium and the Avars, 6th-9th c. A. D. Political, diplomatic and cultural relations, Brill: Leiden – Boston 2018).

Οι Άντες. Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι.) [ΕΙΕ/ΙΙΕ, Μονογραφίες 16] Αθήνα 2016 (η μονογραφία εκδόθηκε αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, ΙΙΕ/ΕΙΕ, [Ηλεκτρονικές Μονογραφίες 1], Αθήνα 2015). (http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ihr/catalog/book/56)

Εθνογένεση και επέκταση των πρώιμων Σλάβων στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος–7ος αι.). (e-book, Αθήνα 2020).