Εξατομικευμένη Αγωγή

18 Μαΐου 2021

Αξίωμα, από την «Τέχνη να είσαι Γονέας»

Η ανάδειξη στην πράξη των αξιωμάτων της Αγωγής, ύστερα από δοκιμαστικές πράξεις, είχε ως αποτέλεσμα την προσωποποίηση πληθώρας επί μέρους εφαρμογών της, με ανάλογα Παιδαγωγικά συστήματα. Με την πειραματική μέθοδο διατυπώθηκαν κανόνες και συστήματα, γνωστά με το όνομα του κάθε μελετητή θεμάτων Αγωγής, και με ανάλογη προσφορά σημαντικής Παιδαγωγίας απ’ αυτούς. Εξ όσων γνωρίζουμε από Παιδαγωγικά συστήματα, ξεχωρίσαμε και μας εντυπωσίασε η πλέον επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα μέθοδος, άγνωστη εν πολλοίς, ως προς την άμεση απόδοσή της. Πρόκειται για την Παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας με το όνομα «Εξατομικευμένη Αγωγή». Είναι η διδασκαλία που γίνεται αποκλειστικά σε έναν – έναν Μαθητή, όπου διακρίνονται οι δυνατότητες τούτων της άμεσης αφομοίωσης των διδασκομένων. Πολλοί Παιδαγωγοί ζήλεψαν και εφάρμοσαν αυτήν την μέθοδο, όμως χωρίς κάποια συστηματοποίηση.

Η «Εξατομικευμένη Αγωγή», υπνώτουσα αρχικά, ως εις νάρκην, πήρε ενδιαφέρουσες διαστάσεις κατά τον 20ο αιώνα, όταν οι ανησυχίες των Παιδαγωγών βρίσκονταν σε μεγάλη αναζήτηση για βελτίωση της Αγωγής. Ήταν η εποχή των μεγάλων αναζητήσεων για ανάδειξη των θεσμών και για προσωπικά ιδεολογήματα. Για αιώνες, άλλωστε, και η «Εξατομικευμένη Αγωγή», αναζητούσε τους μέντορες και εκφραστές της για συστηματική δραστηριοποίηση και Παιδαγωγική ωφέλεια. Τούτο δε καθόσον, στα γράμματα της Παιδείας η μέθοδος, ήταν μεν γνωστή, αλλά περίμενε να βεβαιωθεί η γνησιότητά της. Ακολουθούσε και αυτή στα δύσκολα μονοπάτια της σκέψης, την αναγνώρισή της, όπως και ο πρώτος εισηγητής της. Αυτό συμβαίνει, όταν μεγάλες ιδέες περνάνε και πρόκειται να εφαρμοστούν στη ζωή μας. Αναζητούνται τότε, τρόποι αποδοχής και κατανόησης.

Όσο για την προέλευση της «Εξατομικευμένης Αγωγής», μην εκπλαγείτε. Μάθετε αλήθειες. Αυτή, έρχεται από τα πρώτα χρόνια των εν Χριστώ αιώνων. Είχε την πρώτη εφαρμογή της από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα από την αρχή του σωτηριολογικού έργου του. Να θυμηθούμε, ότι με τη μέθοδο αυτής αρχικά, έγινε η επιλογή των Μαθητών και Αποστόλων του Χριστού.

Παρακολουθούμε περιπτώσεις «Εξατομικευμένης Αγωγής»:

– Να σημειώσουμε, ότι ακόμα και με ένα δυνατό κάλεσμα συνδέεται με τούτη τη μέθοδο. Έτσι ξεκίνησε η πρακτική της εφαρμογή. Με το πρώτο κάλεσμα – δίδαγμα του Χριστού στους ψαράδες αδελφούς, Πέτρο και Ανδρέα, «δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», εκείνοι σαγηνευμένοι απ’ αυτό, «αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ», Ματθ.δ΄19-20. Οι πρώτοι Μαθητές. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στα παιδιά του Ζεβεδαίου, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και αυτοί, «αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ», Ματθ.δ΄22. Το ίδιο παιδαγωγικό κάλεσμα έγινε και στους άλλους Μαθητές.

Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες στιγμές δίδασκε ο Χριστός, τον καθένα ατομικά.

– Εντυπωσιακή είναι και η εξατομικευμένη διδασκαλία του Χριστού σε επίσημο Ιουδαίο. Ήταν: «άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτώ, άρχων των Ιουδαίων. Ούτος ήλθεν προς αυτόν νυκτός». Η εξατομικευμένη διδασκαλία κράτησε όλη τη νύχτα και περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, κεφάλαιο Γ΄(3ο), στίχοι 1-21. Έφερε άμεσο αποτέλεσμα. Έγινε Μαθητής του Χριστού και ο Νικόδημος από Δάσκαλο – καλεστή το Χριστό και συνέπραξε στην Ταφή του με τον Ιωσήφ, τον από Αριμαθέας.

Ως Διδάσκαλος και εισηγητής της μεθόδου αυτής της διδασκαλίας ο Χριστός, με το όνομα «Εξατομικευμένη Αγωγή», δόθηκε στο Χριστό ο τίτλος του μεγάλου Παιδαγωγού. Εξ αυτού δε, ακόμα και ο Νόμος του Μωυσέως που προετοίμασε το δρόμο προς το Χριστό, χαρακτηρίστηκε για λογαριασμό του Χριστού, «Παιδαγωγός εις Χριστόν, ίνα εκ πίστεως δικαιωθώμεν», Γαλ.γ΄24. Άλλωστε, προς «παντί τω αιτούντι λόγον», Α΄Πέτρ.α΄15, η απόκριση του Χριστού ήταν μια «Εξατομικευμένη Αγωγή». Τον δίδασκε προσωπικώς και ατομικά.

– Την αυτή μέθοδο της «Εξατομικευμένης Αγωγής», εφάρμοσαν και όλοι οι Μαθητές του Χριστού, ως Απόστολοι της διδασκαλίας του στον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι και η αναφερόμενη περίπτωση της διδασκαλίας αυτής, που έγινε από τον Παύλο στους Πρεσβυτέρους της Εφέσου. Αναφέρεται στο Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο Κ΄(20ο), στίχοι 18-38. Επιβεβαιώνεται, όπως τους είπε: «Γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμην μετά δακρύων νουθετών ένα έκαστον», στίχ.31. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη, ότι πάντοτε οι Απόστολοι μετά τη διδασκαλία αυτή, ολοκλήρωναν με μια μαζική Προσευχή. Αποκαλύπτει και πάλι ο Παύλος: «και ταύτα ειπών, θεις τα γόνατα αυτού συν πάσιν αυτοίς προσηύξατο», Πράξ.κ΄36. Η επισφράγιση κάθε διδασκαλίας, πρέπει να επικυρώνεται με Προσευχή.

Εξ όλων των ανωτέρω, εκτεθέντων εν συντομία, διαπιστώνονται τα ακόλουθα. Η «Εξατομικευμένη Αγωγή», ως Παιδαγωγική μέθοδος, δεν ήταν μόνο μια ενδιαφέρουσα για τους Δασκάλους, που ενδιαφέρονται για τη μάθηση των διδασκομένων τους, αλλά ήταν και μια ικανοποιητική ευχαρίστηση των διαφόρων μαθητών. Τούτο διαφαίνεται εκ του γεγονότος ότι μετά τη διδασκαλία αυτή του Παύλου, οι διδαχθέντες εκδήλωσαν ποικιλοτρόπως τη χαρά τους. Προτιθέμενος ο Παύλος να φύγει από την Έφεσο, συνέβησαν και τα εξής. Από όλους τους διδαχθέντες, «ικανός εγένετο κλαυθμός πάντων, και επιπεσόντες επί τον τράχηλον του Παύλου κατεφίλουν αυτόν», Πράξ.κ΄37. Είναι μια μέθοδος η «Εξατομικευμένη Αγωγή», που αποδίδει καρπούς άμεσα και δια παντός.

Βεβαίως, ουδεμία σχέση υπάρχει της «Εξατομικευμένης Αγωγής», με τα επικρατούντα στις μέρες μας ενισχυτικά ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμή. Η «Εξατομικευμένη Αγωγή», είναι ιδανικό σύστημα της Παιδαγωγικής, εφαρμοστέο στην καθαρά επιστημονική βάση των δώρων της Αγωγής, άνευ υλικής αμοιβής. Άλλωστε, πρέπει να ισχύει ό,τι και στους Ολυμπιακούς, την αρχαιότητα:

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής».

Η εποχή μας άραγε, την αποδέχεται και την υπηρετεί έτσι;

Ίδωμεν, προσεχώς!!…