Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

12 Μαΐου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.