Προσβάσιμη σελίδα

Το όγδοο κατά σειρά θαύμα αναστάσεως

ΩΔΗ  Η΄

 Αὔτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,ἡ μία τῶν Σαββάτῳν, ἡ βασιλίς καί κυρία,
ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων,
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Μετάφραση

Αυτή  είναι η ονομαστή και άγια ημέρα, η πρώτη από όλα τα Σάββατα του Κυρίου,

η βασίλισσα όλων των ημερών, η αφιερωμένη στον Κύριον,

η  πιο μεγάλη από  όλες τις γιορτές και τα πανηγύρια.

Σ’  αυτή δοξολογούμε τον Χριστό  εις τους αιώνας των αιώνων

Ερμηνεία

Η ανάσταση του Κυρίου έγινε την Κυριακή, γι  αυτό και η ημέρα αυτή αφιερώνεται στον Κύριο και γι  αυτό λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή χαρακτηρίζεται από τον υμνογράφο: «κλητή και αγία, μία των Σαββάτων, κυρία, εορτών εορτή, πανήγυρις πανηγύρεων» για κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους:

Κλητή και αγία, γιατί κατά τον Μωυσή  η ογδόη ημέρα είναι η ημέρα του μέλλοντος αιώνος   και γιατί είναι η ημέρα του Πάσχα, η ημέρα  κατά την οποία έγινε η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας. Για πολύ πιο σημαντικούς λόγους τονίζει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος η ημέρα αυτή είναι κλητή και αγία. Κι ακόμα κατά τη μέρα αυτή έγινε το όγδοο κατά σειρά θαύμα αναστάσεως, τρία στην Παλαιά Διαθήκη και τέσσερα στην Καινή. Αλλά αυτό είναι το πιο μεγάλο, γιατί δεν έχουμε απλή «ανάσταση», όπου ο άνθρωπος ξαναπεθαίνει, όπως ο Λάζαρος που αναστήθηκε αλλά ξαναπέθανε,  αλλά «εξανάσταση», κατά την οποία ο Χριστός δεν ξαναπεθαίνει αλλά κάνει και τους πιστούς να μην πεθαίνουν και αυτοί. Οι Χριστιανοί μετά την Ανάσταση του Χριστού δεν πεθαίνουν αλλά «κοιμούνται», για να ξυπνήσουν στη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού. Και τέλος γιατί  ο Χριστός μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε την όγδοη ημέρα (μεθ’  ήμέρας οκτώ συνειγμένων των μαθητών…).

Μία των Σαββάτων, γιατί κατά το Δοξαστικό του Μ. Σαββάτου «ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην. Τούτο γαρ εστί το ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η της καταπαύσεως ημέρα, εν η κατέπευσεν από πάντων των έργων αυτού». Μία, δηλαδή μοναδική σε σύγκριση με τις άλλες μέρες που κι αυτές ονομάζονταν Σάββατα, αλλά αυτή είναι η μία των Σαββάτων, η πρώτη και καλύτερη ημέρα του Σαββάτου.  Μία  και όχι πρώτη ημέρα της εβδομάδας, γιατί είναι προεικόνιση της όγδοης ημέρας που θα διαρκέσει αιώνια και γι  αυτό είναι απαρχή του μέλλοντος αιώνος.

Η βασιλίς, γιατί όπως ο νους είναι ο βασιλιάς των άλλων δυνάμεων της ψυχής, ο ήλιος βασιλιάς των άλλων αστεριών, το λιοντάρι ο βασιλιάς των ζώων, το ρόδο ο βασιλιάς των λουλουδιών, έτσι και ημέρα αυτή είναι η βασίλισσα των ημερών, κατά την οποία εορτάζουμε την ανάσταση του βασιλέως Χριστού.

Και κυρία, γιατί είναι η μέρα του Κυρίου εξ ου και ημέρα αυτή ονομάστηκε Κυριακή. Κι αν ο «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου»,  ο οίνος που έγινε το αίμα του Κυρίου την ημέρα αυτή ευφραίνει τους ανθρώπους και γι αυτό «δευτε πόμα πιωμεν καινόν», όπως μας ανέφερε και πιο πάνω.

Εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη γιορτή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πανήγυρη από την ανάσταση του Κυρίου που γιορτάζουμε την Κυριακή, γιατί με τον θάνατό του πάτησε τον θάνατο και χάρισε τη ζωή στους νεκρούς.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αστήρ αστέρων Πρόδρομος», Ιδιόμελο Γενεθλίων Ιωάν. Προδρόμου (Λεωνίδας Αστέρης)
«Λύει του Ζαχαρίου την σιωπή», Ιδιόμελο στο Γενέσιον του Προδρόμου (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Βασιλεύ Ουράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Δημ. Σουρλαντζής)
Ο βυζαντινός Χορός «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» στο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικής Μουσικής στο Νις
Δοξολογία Δανιήλ Πρωτοψάλτου ήχ. Βαρύς (Βατοπαιδινός Χορός)