Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

15 Ιουνίου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.