Προσβάσιμη σελίδα

«Χαίροις άνασσα», Καταβασία Πεντηκοστής (Νικ. Σικλαφίδης)

Ο Νικόλαος Σικλαφίδης, Πρωτοψάλτης του Ι. Μετοχίου αγ. Χαραλάμπους Σίμωνος Πέτρας ψάλει την Ιαμβική Καταβασία της Θ΄Ωδής του Κανόνα της Πεντηκοστής «Χαίροις άνασσα».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Τρισάγιο και Δύναμις» ήχ. β΄- Ιερομ. Παντελεήμων Κάρτσωνας
Χαρούμενα και λαοφιλή σκιρτήματα! (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020)
«Ω των Σοφών σου κριμάτων», ήχ. πλ. α΄ (Άρχ. Πρωτοψ. Νίκος Παπασάββας)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή Ε΄ Ματθαίου Ήχος Δ΄, Εωθινόν Ε΄ (25/07/2021)
Απολυτίκιο Βατοπαιδινών Αγίων