Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

16 Ιουνίου 2021

Την 4η Σεπτεμβρίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια ευρωπαϊκή συνεργασία για τον περιορισμό της πανδημίας του Covid-19. Απαντώντας στην πρόταση της Επιτροπής, οι αρμόδιοι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν στις 13 Οκτωβρίου σε συμφωνία για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της πανδημίας. Η Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία του Συμβουλίου των Υπουργών και εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, με συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και με έλλειψη σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν μήνα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και στήριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη.

 Χαιρετίζουμε την εν λόγω συμφωνία, η οποία θα φέρει περισσότερη τάξη στην παρούσα σύγχυση. Το ενιαίο μέτωπο που δημιούργησαν τα κράτη μέλη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες και αποτελεί σαφές παράδειγμα δράσης της ΕΕ εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να δρα. Έχουμε μάθει το μάθημά μας: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση με το μονομερές κλείσιμο των συνόρων, αλλά με τη συνεργασία.

Το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ένας κοινός χάρτης με κοινούς κώδικες χρωμάτων βάσει κοινών κριτηρίων, ο οποίος εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Τώρα καλούμε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή των απαραίτητων στοιχείων ώστε ο χάρτης να επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις περιφέρειές της.

Δεύτερον, παρόλο που τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μπορούν να αποφασίζουν ποια περιοριστικά μέτρα θα εφαρμόσουν, όπως καραντίνα ή διαγνωστικές εξετάσεις, τα καλούμε να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουν και ποιοι περιορισμοί ισχύουν, σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των διαγνωστικών εξετάσεων και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για τον καλύτερο συντονισμό των απαιτήσεων σχετικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις και την καραντίνα.

Για τους εκατομμύρια πολίτες που έχουν ουσιαστικό λόγο να ταξιδέψουν, είτε για σημαντικούς οικογενειακούς λόγους, για την εξασφάλιση του εισοδήματός τους ή για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουμε τα αγαθά που χρειαζόμαστε, η σημερινή συμφωνία θα αποτελέσει επίσης ευπρόσδεκτη βελτίωση στην τρέχουσα επισφαλή κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα επιβολής καραντίνας.

Η ισχύς της Ένωσής μας έγκειται στη δράση μας ως ενιαίου συνόλου για την προστασία των κοινών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και της υγείας των πολιτών μας. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της δράσης».

Το πνεύμα της παραπάνω ανακοίνωσης φανερώνει την επιθυμία της Επιτροπής να προστατεύσει τους πολίτες της  ΕΕ χωρίς ταυτόχρονα να περιορίσει τις ελευθερίες τους. Επιθυμεί ακόμη να υπάρξει μια εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη – μέλη, ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. Γίνεται, επίσης, λόγος για τους Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν, καθώς τα ταξίδια μπορεί να είναι αναπόφευκτα για κάποιους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια σε χώρες της ΕΕ θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU, όπου θα γίνεται επίσης διασταύρωση των στοιχείων με τον κοινό χάρτη που δημοσιεύεται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Όσον αφορά τυχόν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις τυχόν συνοδευτικές απαιτήσεις (π.χ. αρνητικές διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 ή έντυπα εντοπισμού επιβατών), καθώς και για τα μέτρα που εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από περιοχές υψηλότερου κινδύνου, όσο το δυνατό πιο νωρίς πριν τα νέα μέτρα τεθούν σε ισχύ. Γενικά, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων, λαμβανομένου υπόψη ότι απαιτείται κάποια ευελιξία για επιδημιολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_el#-covid-19-).

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ