Προσβάσιμη σελίδα

Αίνοι Πεντηκοστής-(Χρ. Θεοδοσόπουλος)

Τα στιχηρά των αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής από τον αξέχαστο Πρωτοψάλτη της Θεσσαλονίκης Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χαρούμενα και λαοφιλή σκιρτήματα! (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020)
«Ω των Σοφών σου κριμάτων», ήχ. πλ. α΄ (Άρχ. Πρωτοψ. Νίκος Παπασάββας)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή Ε΄ Ματθαίου Ήχος Δ΄, Εωθινόν Ε΄ (25/07/2021)
Απολυτίκιο Βατοπαιδινών Αγίων
«Των Θεοφόρων ημών Πατέρων ο χορός», Δοξαστικό Βατοπαιδινών αγίων (Ξενοφωντινός Χορός)