Προσβάσιμη σελίδα

«Λύει του Ζαχαρίου την σιωπή», Ιδιόμελο στο Γενέσιον του Προδρόμου (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής)

 «Λύει τοῦ Ζαχαρίου τήν σιωπήν, γεννηθείς ὁ Ἰωάννης», Ιδιόμελο Εσπερινού στο Γενέσιον του Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Ψάλει ο μακαριστός διακό Διονύσιος Φιρφιρής.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χαρούμενα και λαοφιλή σκιρτήματα! (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020)
«Ω των Σοφών σου κριμάτων», ήχ. πλ. α΄ (Άρχ. Πρωτοψ. Νίκος Παπασάββας)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή Ε΄ Ματθαίου Ήχος Δ΄, Εωθινόν Ε΄ (25/07/2021)
Απολυτίκιο Βατοπαιδινών Αγίων
«Των Θεοφόρων ημών Πατέρων ο χορός», Δοξαστικό Βατοπαιδινών αγίων (Ξενοφωντινός Χορός)