Προστασία της ιδιωτικής ζωής από κυβερνητικό έλεγχο

13 Ιουνίου 2021

Υπάρχει και η μερίδα των πολιτών που ανησυχεί μήπως οι αρχές της χώρας του μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για να ελέγχουν αν κάποιος τηρεί την καραντίνα. Ένας τέτοιος έλεγχος, βέβαια, θα σήμαινε κατά κάποιο τρόπο παραβίαση και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ανησυχεί γι’ αυτό κάποιος πολίτης που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή ιχνηλάτησης, γιατί ένας έλεγχος μέσω αυτής δεν είναι τεχνικά δυνατός, καθώς οι εφαρμογές δεν συγκεντρώνουν στοιχεία για τη θέση και τις κινήσεις του ατόμου.

Σε ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών ιχνηλάτησης, λαμβανόταν σοβαρά υπόψη ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής. Έτσι, η εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Δεν ζητά ούτε μπορεί να λάβει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία γέννησής του, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου του ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ο κωδικός Bluetooth καταναλώνει χαμηλή ποσότητας ενέργειας και δημιουργείται εντελώς τυχαία και δεν περιέχει καμία πληροφορία σχετικά με το χρήστη ή τη συσκευή του. Ο κωδικός αυτός αλλάζει αρκετές φορές κάθε ώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη.

Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την εφαρμογή στο έξυπνο κινητό και όλες οι συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην εφαρμογή και στον διακομιστή, καθώς και ανάμεσα στους διακομιστές και στην πύλη, είναι σε κρυπτογραφημένη μορφή. 14 ημέρες μετά την αποθήκευση των δεδομένων ανάμεσα στην εφαρμογή και στον διακομιστή, αυτά διαγράφονται είτε είχαν αποθηκευτεί στη συσκευή είτε στον διακομιστή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές παρασκηνίου, τους οποίους διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Η πύλη χρησιμοποιεί ασφαλή διακομιστή που φιλοξενείται από την Επιτροπή στο δικό της κέντρο δεδομένων στο Λουξεμβούργο.

Οι κανόνες της ΕΕ και ιδιαίτερα ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αποτελούν τις ισχυρότερες εγγυήσεις αξιοπιστίας. Η ΕΕ όρισε, επίσης, ότι μετά το τέλος της πανδημίας θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία τόσο των εφαρμογών ιχνηλάτησης, όσο και της πύλης διαλειτουργικότητας. Η όλη αυτή πανευρωπαϊκή και συντονισμένη προσέγγιση με τις διασυνοριακές εφαρμογές ιχνηλάτησης χαιρετίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_el#-covid-19-) .

Πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής

Προκειμένου να αποδειχτεί αν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης είναι αποτελεσματικές, τα κράτη – μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της πανδημίας. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται μέσα από μια σειρά από κριτήρια, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τα κράτη – μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ανάμεσα στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται ο αριθμός των χρηστών της εφαρμογής ως ποσοστό του πληθυσμού και ο αριθμός των χρηστών που ειδοποιήθηκαν για πιθανή μόλυνσή τους από τον ιό. Προς το παρόν τα ποσοστά των χρηστών επί του γενικού πληθυσμού κυμαίνονται από κάτω του 10% έως άνω του 40%, ανάλογα με το κράτος – μέλος (Άρα η χρήση τους δεν παρουσιάζει ομοιομορφία στις χώρες της ΕΕ). Ωστόσο, ακόμη και αν το ποσοστό των χρηστών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, οι εφαρμογές μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα ωφέλιμες, αφού κάθε ειδοποίηση που στέλνουν μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή από τον ιό.

Για να μπορέσουν όμως όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να επωφεληθούν από τη χρήση τους, πρέπει οι εφαρμογές να είναι προσβάσιμες στο πλατύ κοινό. Πράγματι, όλες σχεδόν οι συσκευές ενδείκνυνται για την εγκατάσταση των εφαρμογών αρκεί να υπάρχουν τα συνηθισμένα λειτουργικά συστήματα. Η απαιτούμενη επικαιροποίηση του σχετικού λειτουργικού συστήματος (iOS, Android) πραγματοποιείται συνήθως αυτόματα στα έξυπνα τηλέφωνα. Οι εφαρμογές λειτουργούν στα έξυπνα τηλέφωνα iOS από το iPhone 6 και άνω που χρησιμοποιούν το iOS 13.5, και στα έξυπνα τηλέφωνα Android από το Android 6 και άνω. Εάν το αποτέλεσμα ενός τεστ για COVID-19 επαληθευτεί μέσω κωδικού QR, η κάμερα του τηλεφώνου πρέπει να είναι λειτουργική.

Σχεδόν το 99% των έξυπνων κινητών στις χώρες της ΕΕ λειτουργούν με λειτουργικά συστήματα iOS ή Android. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, η Apple και η Google κατέστρωσαν ενιαίο πρότυπο για τη μέτρηση της απόστασης μέσω Bluetooth. Αυτό ήταν σημαντικό προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία καταχώριση του σήματος Bluetooth μεταξύ εφαρμογών που λειτουργούν στα δύο κύρια λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, οι εταιρείες χρειάστηκε να διασφαλίσουν ότι το σήμα Bluetooth εξακολουθεί να λειτουργεί παθητικά στο παρασκήνιο της συσκευής σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας, ακόμη και αν οι εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται ενεργά. Οι εθνικές εφαρμογές που βασίζονται σε μια «αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική χρησιμοποιούν αυτή τη βασική λειτουργία και μπορούν να συνδεθούν με την πύλη. (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_el#-covid-19-).

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ