Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας – Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

12 Ιουλίου 2021

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.