Προσβάσιμη σελίδα

Χερουβικόν Κ. Πρίγγου, ήχ. πλ.α΄ (Δημήτριος Νεραντζής)

Μια αριστοτεχνική ερμηνεία του Χερουβικού του μεγάλου δασκάλου της ψαλτικής Κωνσταντίνου Πρίγγου σε ήχο πλ. α΄από τον Δημήτριο Νεραντζή. Πρόκειται για διδακτικό άκουσμα για τους νεότερους ψάλτες τόσο ως προς την διαστηματική ακρίβεια όσο και ως προς τη χρονική αγωγή ερμηνείας του μέλους.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)
Η διεύθυνση του βυζαντινού χορού ως αποτύπωση της προφορικότητας-παρασήμανσης
Ύμνοι Τιμίου Σταυρού-Χαρ. Ταλιαδώρος