Αββάς Ισαάκ: Σε τούτο τον κόσμο, οι αισθήσεις δεν μπορούν να αντέξουν στην συνάντηση με το μυστήριο!

18 Σεπτεμβρίου 2021

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

ΙΓ’ Περί της ανάπτυξης του έσω ανθρώπου

1. Όσο ο άνθρωπος προσεγγίζει την γνώση της αλήθειας, τόσο λιγότερο υπόκειται στην ενέργεια των αισθήσεων, και κλίνει όλο και περισσότερο προς την σιωπή της διάκρισης.

Και αντιθέτως, όσο προσεγγίζει τον βίο του κόσμου τούτου στην εργασία του*, τόσο εντείνεται η σφοδρότητα και η εγρήγορση των αισθήσεων.

 

2. Στον βίο και την πολιτεία του κόσμου τούτου ανήκει η λειτουργία των αισθήσεων, ενώ στον μελλούμενο βίο ανήκει η πνευματική ενέργεια.

Γι’ αυτό όταν ο άνθρωπος αξιωθεί την γνώση του μελλοντικού βίου, τα σωματικά του μέλη καταπαύουν ξαφνικά, και τον σκεπάζει ησυχία και σιωπή.

Στην νέα ζωή κάθε χρήση των αισθήσεων σταματά.

Ήδη σε τούτο τον κόσμο, οι αισθήσεις δεν μπορούν να αντέξουν στην συνάντηση με το μυστήριο.

Δεν φθάνουν αυτές σε τούτην την συνάντηση, αλλά ο έσω άνθρωπος, με τις αισθήσεις του την ώρα της μετάνοιας να παύουν να ενεργούν, σαν να κοιμούνται.

Είθε να σου δώσει ο Θεός να γνωρίσεις την δύναμη του μέλλοντος αιώνος, και τότε θα παύσει κάθε σου ενασχόληση με τον παρόντα βίο.

* Η λέξη pulhana σημαίνει επίσης διακονία, ενασχόληση.

 

Από το βιβλίο Ισαάκ του Σύρου, «Ασκητικά», τόμος Β3, Λόγοι ΙΒ’ – ΜΑ’ των εκδόσεων Θεσβίτης. Μετάφραση Νέστωρ Καββαδάς.