Ο πόλεμος των αισθήσεων

29 Οκτωβρίου 2021

Ο Γέροντας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, μιλώντας για τον πόλεμο των αισθήσεων, εξηγεί με  ποια μέσα ενισχύει η Εκκλησία τους πιστούς ώστε να φυλάττουν καθαρές τις αισθήσεις στον καθημερινό αγώνα με την αμαρτία και το φρόνημα του κόσμου.