«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Ο θεσμός της νηστείας στη ζωή της Εκκλησίας

30 Νοεμβρίου 2021

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.