«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Ξέρω πώς να νηστεύω;

8 Δεκεμβρίου 2021

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.