Γέρων Κλεόπας: Ο σκοπός του φύλακα άγγελου στη ζωή του ανθρώπου

3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ρουμάνος Γέροντας Κλεόπας Ήλιε (1912-1998).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ποιος είναι ο σκοπός του φύλακα άγγελου στη ζωή του ανθρώπου και πώς τον βοηθάει στη σωτηρία;

Ο σκοπός του φύλακα άγγελου είναι να φυλάει τον άνθρωπο με αόρατο τρόπο από τους πειρασμούς του διαβόλου, από κάθε είδους αμαρτωλή πτώση, να τον κατευθύνει στην εκκλησία, στη μετάνοια, στην προσευχή.

Να τον παρηγορεί στις στενοχώριες της ζωής και να τον προτρέπει στα καλά έργα.

Ο φύλακας άγγελος δόθηκε από το Θεό για τη σωματική και ψυχική προστασία του ανθρώπου.

Ουδέποτε κοιμάται, κατά το λόγο του ψαλμωδού: «Μηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε» (Ψαλμ. 120, 3).

Ο φύλακας άγγελος προστατεύει την εμπιστευμένη σ’ αυτόν ψυχή σε καιρό πειρασμού, εάν έχει πίστη και φόβο Θεού, όπως λέει ο ψαλμός (33, 9): «Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτόν».

Ο φύλακας άγγελος υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου (Εβρ. 1, 14).

Λυτρώνει τον άνθρωπο σε επικίνδυνες περιστάσεις (Πραξ. 5, 19· 12, 7-8· 9, 11).

Είναι λειτουργικό πνεύμα του Θεού για την προστασία των ανθρώπων (Ψαλμ. 102, 21· 103, 5· Λουκ. 16, 22).

Οι άγγελοι βλέπουν πάντοτε τη δόξα του Θεού στους ουρανούς και προσεύχονται για τους ανθρώπους.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο, «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.