Γλυφάδας Αντώνιος: «Ας υπαντήσουμε με αγάπη και χαρά τον σαρκωθέντα Θεό»

23 Δεκεμβρίου 2021

Εόρτιο Μήνυμα Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Αντωνίου

Χριστός γεννάται δοξάσατε,

Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε!

Σεβαστοί Πατέρες

και αγαπητοί μου Αδελφοί,

Εσαρκώθη ο Θεός Λόγος και έγινε άνθρωπος. Έγινε ο ένας και μοναδικός Θεός και άνθρωπός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και εσαρκώθη, προκειμένου να ενώση μαζί Του όλους όσους Τον πιστεύουν, για να τους κάμη θεούς κατά χάριν. Αυτός ήταν εξ αρχής ο σκοπός του Θεού για τους ανθρώπους. Και ο σκοπός αυτός επραγματοποιήθη με την ένωση της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού κατά την ενανθρώπησή Του.

Αυτήν την δυνατότητα που μας έδωκε ο Θεός μπορεί να την αξιοποιήση κάθε άνθρωπος, χωρίς διάκριση χρώματος, φυλής, γλώσσης, καταγωγής, φύλλου, ηλικίας, επαγγέλματος ή γνώσεων. Ο Χριστός θέλει “πάντας ανθρώπους σωθήναι”, διότι όλοι οι άνθρωποι είμεθα παιδιά Του, είμεθα εικόνες Του. Κι’ όπως ο κάθε πατέρας αγαπά τα παιδιά του και θέλει να είναι ευτυχισμένα, έτσι, και πολύ περισσότερο, ο ένας και μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλων μας θέλει να ζούμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι μαζί Του στην ατελείωτη Βασιλεία Του. Αλλά για να βιώνουμε αυτήν την μακαρία ευδαιμονία πρέπει να θελήσουμε και εμείς. Ο Θεός Πατέρας μας προσπαθεί με πολλούς τρόπους να μας βοηθήση να συνειδητοποιήσουμε τον σκοπό της ζωής μας. Πρέπει όμως και εμείς να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας για να δούμε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο μας πλησιάζει και να ακούσουμε την πρόσκληση ζωής που μας απευθύνει.

Δυστυχώς, πολλοί αδελφοί μας, αν και βλέπουν ή ακούν γεγονότα εξαιρετικά, που υπερβαίνουν την ανθρωπίνη λογική ή συνειδητοποιούν την ανθρωπίνη αδυναμία να αντιμετωπίση καταστάσεις δύσκολες, όπως η πανδημία που εδώ και δύο χρόνια έχει απλώσει τα σκοτεινά της πέπλα επάνω από όλη την γη, εν τούτοις αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν την ύπαρξη και την δύναμη του Θεού. Και αρνούνται, είτε επειδή έχουν απολυτοποιήσει και εξωραίσει, με την πλανημένη φαντασία τους, την επί γης πραγματικότητα, είτε επειδή ο εγωισμός τους δεν τους επιτρέπει να αποδεχθούν κάτι που έχουν ασυζητητί απορρίψει εκ των προτέρων. Ακολουθούν πιστά την ρήση των σοφών αρχαίων προγόνων μας για τους αμεταπείστους εγωιστές “ου με πείσης καν με πείσης”. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη, ακόμη και αν πεισθώ, ότι η γνώμη μου είναι λανθασμένη.

Εμείς, όμως, αγαπημένοι μου αδελφοί και παιδιά μου πνευματικά,

ας υπαντήσουμε με αγάπη και χαρά τον σαρκωθέντα Θεό, ακολουθώντας το παράδειγμα και την πορεία ζωής των αγίων και όλων όσων Τον αγάπησαν. Κι’ ας έχουμε ακλόνητη πεποίθηση και αμετάπτωτη ελπίδα, ότι, όπως εκείνοι, έτσι και εμείς θα ζούμε παντοτινά μαζί με τον ενανθρωπήσαντα Κύριό μας Ιησού Χριστό στην ανείπωτη ευφροσύνη της αιωνίου Βασιλείας Του.

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ