Προσβάσιμη σελίδα

«Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ» – Πέτρος Ανδρουτσόπουλος

«Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ» – Ιδιόμελο του Όρθρου των Χριστουγέννων, ήχος πλ. β΄. Ψάλλει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Κάτω Πατησίων. Ζωντανή ηχογράφηση, Χριστούγεννα 2020.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη.
Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ,
τὸν καθήμενον διὰ παντός, σὺν Πατρί.
Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθέν,
θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι·
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ,
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)
Λόγος και Μέλος: Η ψαλτική τέχνη στην Αλβανία
«Δύναμις» Θεοφάνους Βατοπαιδινού, ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (14/07/2024)