Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Για την αγάπη του Θεού. Τι είναι, πώς αποκτάται και πότε

16 Ιανουαρίου 2022

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Για την αγάπη του Θεού. Τι είναι, πώς αποκτάται και πότε.

Η αγάπη του Θεού δεν είναι μια ορμή, που θα μπορούσε να ξεπηδήσει στην ψυχή ενός
ανθρώπου που δεν έχει γνώση και διάκριση.

Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο διά της γνώσης των Γραφών και μόνον, ούτε μπορεί κανείς να εξαναγκάσει τον εαυτό του να αγαπήσει τον Θεό.

Η διάνοια μπορεί βεβαίως να αποκτήσει με την ανάγνωση, την απαγγελία και την γνώση της Γραφής τον σεβασμό, που γεννάται από την μνήμη του μεγαλείου του Θεού.

Μπορεί ακόμη να αποκτήσει τον φόβο των τέκνων ή τον φόβο των δούλων του Θεού, κι έτσι να αφυπνισθεί μέσα της μια παρόρμηση προς την αρετή και ο ζήλος των αγαθών.

Όποιος όμως δέχεται, φαντάζεται ή και διδάσκει σε γενικές γραμμές πως ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει να εικονιστεί μέσα του η αγάπη του Θεού με την άγρυπνη τήρηση των ορισμών του νόμου ή με κάποιο παρόμοιο μέσο, ή με τον εξαναγκασμό, ή με τον αγώνα, ή με οποιεσδήποτε άλλες ανθρώπινες πρακτικές και μέσα, δεν ξέρει τι λέει.

Ούτε καν διά του νόμου ή διά των εντολών της αγάπης, που Αυτός ο ίδιος θέσπισε, δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει κανείς τον Θεό.

Από τον νόμο γεννάται ο φόβος, όχι η αγάπη.

Ώσπου να λάβει ο άνθρωπος Πνεύμα αποκαλύψεων και να ενωθεί η ψυχή του διά των κινήσεών της με την υπερκόσμια σοφία και να αισθανθεί μέσα του τα μεγαλεία του Θεού, δεν του είναι δυνατόν να προσεγγίσει την δοξασμένη αυτή αίσθηση της αγάπης.

Όποιος δεν έχει πιει πραγματικά κρασί, δεν θα μεθύσει επειδή άκουσε γι αυτό· και όποιος δεν αξιώθηκε να γνωρίσει ο ίδιος τα μεγαλεία του Θεού, δεν μπορεί να μεθύσει με την αγάπη του.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο, Ισαάκ του Σύρου, «Ασκητικά», τόμος Β3 , Λόγοι ΙΒ’- ΜΑ’, κεφάλαιο «Ερωτήματα πάνω σε ειδικά θέματα», των εκδόσεων Θεσβίτης. Μετάφραση από τα Συριακά Νέστωρ Καββαδάς.