«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Μήπως δεν έχεις χρόνο;

25 Ιανουαρίου 2022

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.